Svenska English

Företagsledning

Assistive Technology Group - koncernens ledning och styrelse

Jonas Christensson är verkställande direktör för koncernens moderbolag Hjälpmedelsteknik Sverige AB. Jonas leder den löpande, dagliga verksamheten och har en mångårig och omfattande erfarenhet av hjälpmedelsbranschen inom både den offentliga och privata sektorn i Sverige och gedigna kunskaper i olika typer av funktionshinder.

Lars Åkerman är arbetande styrelseordförande och koncernchef med över 35 års erfarenhet av företagsledning i olika branscher i Sverige, Väst- och Östeuropa, Nord- och Sydamerika och Fjärran Östern. Lars arbetar med koncernens affärsutveckling, internationella kontakter, franchiseutveckling och strategiska frågor. Han leder även den kommersiella utvecklingen globalt i det internationella forskningskonsortium som utvecklar världens första exo-skelett för äldre människor.

Styrelse

Pierre Chocron, Göteborg. Varumärkes-och marknadsexpert med en bred ledningsbakgrund som marknadsdirektör för några av Sveriges största företag inom livsmedelsbranschen.

Tomas Ward, tidigare VD för Bioservo Technologies, ett världsledande företag inom bärbar teknik baserad på bionisk mjuk robotteknik för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Noterat på Nasdaq i New York. Tomas Ward har en omfattande erfarenhet av forskningsprojekt, företagsledning, innovation och internationella samarbeten.

Anders Feuk, Vice VD, EGO Optiska, branschledande företag inom optikbranschen i Norden med mångårig erfarenhet av marknadsutveckling.

Jonas Christensson, VD och grundare med över 30 års erfarenhet av hjälpmedelsbranschen.

Lars Akerman, Arbetande styrelseordförande med över 40 års erfarenhet på ledningsnivå av internationell affärsutveckling, detaljhandelsutveckling och franchising.

International Advisory Board:

Kasper Brands, CEO, The Human Protection Group, Nederländerna, ett framgångsrikt, branschledande företag som specialiserat sig på patientsäkerhet och patientoro/rastlöshet inom EU. http://www.humanprotectioninternational.com/

Urs Winzenried, rådgivare till företagsledningar i flera länder, bland annat Schweiz, Storbritannien och USA med mångårig erfarenhet av företagsutveckling och affärskulturer globalt.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår